Room Care - skötsel av era miljörum

Room Care

I vårt serviceuppdrag ingår skötsel med regelbundna besök i era miljörum, så att det känns trevligt för alla att använda.

Vi kan även renovera soprum med ommålning, nya skyltar och kärl eller högtryckstvätta för en snabb uppfräschning. För större fastigheter är det bra att göra en utredning för att klargöra behoven.

Intresseanmälan

Vanliga upplevda problem med avfallshantering bland fastighetsägare är:

  • Att riktlinjer saknas för hur avfallshanteringen ska fungera.
  • Bristfällig information om vilka fraktioner som kan sorteras.
  • Större grovavfall lämnas i källsorteringsrummet och blir inte hämtade.
  • Nedskräpning i miljörum och förpackningar som lämnas utan att vikas ihop.

Ja, listan kan göras lång…

Re Company kan lösa det åt er!

För att ge er en bekymmersfri vardag kring avfallshantering, och att miljörummet känns trevligt för alla att använda, erbjuder Re Company heltäckande tjänster kring miljö och avfall - Room Care. Vi fungerar som spindeln i nätet, koordinerar all kontakt med berörda entreprenörer och ser till att er avfallshantering fungerar smidigt som planerat. Våra trevliga servicetekniker har lång erfarenhet och hjälper gärna till när ni har frågor eller problem som behöver lösas.

Room Care - regelbunden skötsel

I vårt serviceuppdrag ingår tillsyn med regelbundna besök i era miljörum för att upprätthålla fungerande rutiner. Vi ser till att:

  • Snygga upp och plocka bort löst skräp.
  • Fraktioner är rätt sorterade.
  • Sopning av golv
  • Rapportering av avvikelser 
  • Övergripande tillsyn

Hämtning av källsorterat avfall

För hämtning av det källsorterade avfallet anlitar vi entreprenörer och sköter samtliga kontakter med dem. Om avfall ej blivit hämtat rapporterar vi till berörd entreprenör.

Hantering av grovavfall

All slags grovavfall hämtas i fastighetens alla utrymmen, från vind till källare. Vi kommer på avtalad tid och tar med oss det ni vill bli av med. Läs mer om tjänsten under fliken Grovavfall.

Läs mer om källsortering

FNI (Fastighetsnära Insamling) på FTI’s webbplats (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen): FTI Det finns många olika förpackningar och FTI’s sorteringsguide hjälper dig enkelt att göra rätt: Sorteringsguide

Även på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats finns en Sorteringsguide

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår

Kontakta oss!

Här kan du lämna en intresseanmälan, boka en hämtning eller göra en felanmälan.